Söker du projekt- eller processledning,
stöd i utvecklingsarbete, en moderator
eller en dialogpartner?

Jag arbetar med samverkan, dialog och strategisk planering.

Delaktighet, livslångt lärande och demokrati är nyckelord i mina uppdrag. Jag har ett stort engagemang i nationellt och regionalt samarbete för allas rätt att vara digitalt delaktiga och för stärkt medie- och informationskunnighet för alla.

- Läs mer om hur jag arbetar

Stöd och
verksamhetsutveckling

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Dialogpartner och
moderator

Inspiration, praktiskt stöd i dialoger för ökad samverkan, planeringshjälp och moderering av konferens, gruppdiskussioner och panelsamtal.

Projekt- och
processledning

Kommunalt, regionalt och nationellt.

Det händer hösten 2020

Hur har folkbibliotekens arbetsprocesser och samarbeten sett ut för att ta fram nu gällande biblioteksplaner? Vilka förändringar och erfarenheter kommer att påverka detta arbete framöver? Hur kan den regionala biblioteksverksamheten stödja på bästa sätt? Genom intervjuer med kommunala bibliotekschefer och kulturchefer, gör jag under höst/vinter en kartläggning åt Regionbiblioteket Region Jönköpings län.

Det blir en höst med färre resor på grund av pandemin, men med samtal, projektstöd och mötesmedverkan digitalt och via telefon. Välkomna att höra av er för offert och bokningar!

Överlevnadsguide

Överlevnadsguide är en unik bok om ett svårt ämne. Den handlar om hur trakasserier av chefer och ledare kan uppstå i en svag organisation och om hur det kan kännas att vara den som är utsatt. Och den ger inspiration för hur man kan komma vidare. Många har delat med sig av kunskap, erfarenheter och de situationer som ligger till grund för bokens exempel och resonemang. Tack till er alla.

- Läs mer och köp boken

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Nygatan 29,
702 11 Örebro
Jag har F-skattsedel

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
0767 761 688
Nygatan 29,
702 11 Örebro

Jag har F-skattsedel