Söker du projekt- eller processledning,
stöd i utvecklingsarbete, en moderator
eller en dialogpartner?

Jag arbetar med samverkan, dialog och strategisk planering.

Delaktighet, livslångt lärande och demokrati är nyckelord i mina uppdrag. Jag har ett stort engagemang i nationellt och regionalt samarbete för allas rätt att vara digitalt delaktiga och för stärkt medie- och informationskunnighet för alla.

- Läs mer om hur jag arbetar

Stöd och
verksamhetsutveckling

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Dialogpartner och
moderator

Inspiration, praktiskt stöd i dialoger för ökad samverkan, planeringshjälp och moderering av konferens, gruppdiskussioner och panelsamtal.

Projekt- och
processledning

Kommunalt, regionalt och nationellt.

Det händer våren 2021

Hur kan biblioteksverksamhet i små kommuner samarbeta för att stärka varandra? En förstudie på uppdrag av kommunerna Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd som genomförs som en gemensam lärprocess.

Äldreomsorg och LSS – kan samarbete med bibliotek höja livskvalitén hos de boende? Hur kan sådant samarbete byggas långsiktigt? Jag leder en arbetsprocess med kommunbibliotek i Värmland på uppdrag av Region Värmland, Kulturavdelningen.

Kartläggning för Regionbiblioteket Region Jönköpings län av folkbibliotekens arbete med biblioteksplaner är klar och uppdraget avslutas i mars.

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Nygatan 29,
702 11 Örebro
Jag har F-skattsedel

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
0767 761 688
Nygatan 29,
702 11 Örebro

Jag har F-skattsedel