Söker du projekt- eller processledning,
stöd i utvecklingsarbete, en moderator,
en föreläsare eller kanske ett bollplank?

Jag arbetar med samverkan, dialog och strategisk planering.

Delaktighet, livslångt lärande och demokrati är nyckelord i mina uppdrag. Jag har sedan många år ett stort engagemang i nationellt och regionalt samarbete för allas rätt att vara digitalt delaktiga.

- Läs mer om hur jag arbetar

Stöd och
verksamhetsutveckling

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Bollplank,
föreläsare, moderator

Söker du inspiration i ditt projekt, i förändringsarbete eller för ditt arrangemang?

Projekt- och
processledning

En mix av stort och smått.

Vad händer höst/vinter 2018?

Fortsatt arbete för ökad digital delaktighet
Jag är senior rådgivare i Digidelnätverkets nationella samordningsfunktion. Vi arbetar bland annat med eMedborgarveckan, Internetdagarna, sex regionala konferenser och dialog inför regeringssatsningen på Digidelcenter genom Internetstiftelsen. http://digidel.se

Projektstöd och samarbete
Hela året är jag bollplank för regioner och kommuner som bygger projekt för att utveckla verksamhet, samverka och nå flera. Fokus är användaren, medborgaren.

Moderator, föreläsare är återkommande uppdrag hela året

Överlevnadsguide

Det här är inte en överlevnadsguide för vildmarken utan för arbetslivet. Det är en bok som handlar om att hitta strategier för att "överleva" och komma vidare när man som chef utsätts för mobbning. Boken kan läsas som vägledning för enskild person och användas i ledningsgrupp i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- Läs mer om boken

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna
Jag har F-skattsedel

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
0767 761 688
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna

Jag har F-skattsedel