Söker du projekt- eller processledning,
stöd i utvecklingsarbete, en moderator,
en föreläsare eller kanske ett bollplank?

Jag arbetar med samverkan, dialog och strategisk planering.

Delaktighet, livslångt lärande och demokrati är nyckelord i mina uppdrag. Jag har sedan många år ett stort engagemang i nationellt och regionalt samarbete för allas rätt att vara digitalt delaktiga.

- Läs mer om hur jag arbetar

Stöd och
verksamhetsutveckling

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Bollplank,
föreläsare, moderator

Söker du inspiration i ditt projekt, i förändringsarbete eller för ditt arrangemang?

Projekt- och
processledning

En mix av stort och smått.

Vad händer höst/vinter 2019?

Mitt största uppdrag under våren är processledning av ett regeringsuppdrag för Statens medieråd om att utveckla långsiktiga former för samverkan kring medie- och informationskunnighet (MIK).  En lägesrapport av utvecklingsarbetet ska lämnas till regeringen i maj.

I januari slutförde jag en förstudie för biblioteket i Älmhults kommun.

Som vanligt kommer jag under 2019 att moderera konferenser och samtal, föreläsa, ge projektstöd och vara bollplank.

Överlevnadsguide

Det här är inte en överlevnadsguide för vildmarken utan för arbetslivet. Det är en bok som handlar om att hitta strategier för att "överleva" och komma vidare när man som chef utsätts för mobbning. Boken kan läsas som vägledning för enskild person och användas i ledningsgrupp i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- Läs mer om boken

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna
Jag har F-skattsedel

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
0767 761 688
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna

Jag har F-skattsedel