Projekt- och processledning


En mix av stort och smått.

Läs mer

Söker du projekt- eller processledning, stöd och rådgivning i ett utvecklingsarbete, en moderator, en föreläsare eller kanske bara ett bollplank?

Jag arbetar med inriktning på samverkan, dialog och strategisk planering i förändrings- och utvecklingsarbete. Jag brinner för frågor om delaktighet, livslångt lärande och demokrati och har under flera år haft ett stort engagemang i nationellt och regionalt samarbete och insatser för ökad digital delaktighet.

- Läs mer om hur jag arbetar

Bollplank,
föreläsare, moderator

Söker du inspiration i ditt projekt, i förändringsarbete eller för planering av ditt arrangemang? Läs mer

Stöd och
verksamhetsutveckling

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Läs mer

Vad händer 2018?

Fortsatt arbete för ökad digital delaktighet för alla
Digidelnätverket arbetar vidare med bidrag 2018 från regeringen. Min roll är att vara senior rådgivare som en del av den nationella samordningen. Vi kommer att arbeta med All Digital Week, Offentliga Rummet, eMedborgarveckan, Internetdagarna, regionala kontakter och konferenser, nya nätverk och mycket annat som ska främja digital delaktighet. Genom en regeringssatsning har Internetstiftelsen (IIS) fått medel som ska användas för att etablera DigidelCenter i ett antal kommuner. Etableringen ska syfta till att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. Jag är engagerad i processen. www.digidel.se

Projektstöd och samarbete
Att foga samman tankar och idéer för att bygga projekt som ger stöd och utvecklar verksamhet är en lång process. Hela året är jag bollplank i ett flertal sådana pågående processer med kommuner och regioner, där samarbete och fokus på medborgaren är nyckelord.

Ann Wiklund

Ann Wiklund Konsult
Jag har F-skattsedel
ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna

Ann Wiklund Konsult

Ann Wiklund Konsult
ann@annwiklund.se
0767 761 688
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna

Jag har F-skattsedel