Projekt- och processledning

En mix av stora och små projekt jag arbetat med den senaste tiden.

Läs mer

Söker du projekt- eller processledning, stöd och rådgivning i ett utvecklingsarbete, en moderator, en föreläsare eller kanske bara ett bollplank?

Jag arbetar med inriktning på samverkan, dialog och strategisk planering i förändrings- och utvecklingsarbete. Jag brinner för frågor om delaktighet, livslångt lärande och demokrati och har under flera år haft ett stort engagemang i nationellt och regionalt samarbete och insatser för ökad digital delaktighet.

- Läs mer om hur jag arbetar

Aktuellt: Hjärnpodden med Kristina Bähr
Lyssna på när Ann Fagraeus och jag samtalar med Kristina Bähr på Hjärnpodden! Om hur trakasserier av chefer och ledare kan uppstå och om de mönster som går att se i organisationer där chefer är utsatta.


Bollplank,
föreläsare, moderator

Söker du inspiration i ditt projekt, i förändringsarbete eller för planering av ditt arrangemang? Läs mer

Stöd och
uppföljning

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Läs mer

Vad händer 2018?

Fortsatt arbete med Digidel
Digidelnätverket arbetar vidare med bidrag 2018 från Regeringen. Min roll är att vara kontaktperson som en del av den nationella samordningen. Vi kommer att arbeta med All Digital Week, Offentliga Rummet, eMedborgarveckan, regionala kontakter, nätverk och mycket annat som ska främja digital delaktighet www.digidel.se

Digitalisering för alla
Digitalisering för alla - jag har glädjen att moderera en nätverksdag i februari som arrangeras av Region Östergötland, Motala kommun och Linköpings Universitet.

Planering pågår av flera kommande uppdrag under året.

Projektmedverkan
På uppdrag av Linköpings universitet medverkar jag under våren i ett projekt i Malå kommun.

Kurs för arbetsgivare
Tillsammans med Ann Fagraeus ebjuder jag kurs om arbetsgivarens ansvar vid trakasserier, sexuella trakasserier och mobbing.

Ann Wiklund

Ann Wiklund Konsult
Jag har F-skattsedel
ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna

Ann Wiklund

Ann Wiklund Konsult
ann@annwiklund.se
0767 761 688
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna

Jag har F-skattsedel