Nu är det dags för mig att växla ned för att få mera tid över till annat.

Jag kommer fortfarande att åta mig uppdrag men i betydligt mindre omfattning än tidigare. Främst vill jag prioritera projekt-/processtöd, att vara bollplank eller mentor.

Välkomna att höra av er!

Delaktighet, livslångt lärande och demokrati är nyckelord i mitt arbete. Jag har ett starkt engagemang för allas rätt att få utveckla språk, läsande, digital delaktighet och för stärkt medie- och informationskunnighet för alla. Att olika aktörer kan samverka och dela kunskap, ser jag som förutsättningar för att insatser ska ge långsiktig effekt.

- Läs mer om hur jag arbetar

Stöd och
verksamhetsutveckling

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Dialogpartner och
moderator

Inspiration, praktiskt stöd i dialoger för ökad samverkan, planeringshjälp och moderering av konferens, gruppdiskussioner och panelsamtal.

Projekt- och
processledning

Kommunalt, regionalt och nationellt.

Höst – vinter 2021

Med start i oktober leder jag en arbetsprocess som ska ge stöd och inspiration för utveckling av skolbiblioteksverksamhet på Hola folkhögskola, Ålsta folkhögskola och Örnsköldsvik folkhögskola. Processen bygger på skolornas profiler och arbetssätt med stor delaktighet från respektive rektor och berörda personer. Det blir en gemensam lärresa som genomförs i nära dialog med Regionbibliotek Västernorrland. Uppdragsgivare är Region Västernorrland, Regional utveckling.

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Nygatan 29,
702 11 Örebro
Jag har F-skattsedel

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
0767 761 688
Nygatan 29,
702 11 Örebro

Jag har F-skattsedel