Söker du projekt- eller processledning,
stöd i utvecklingsarbete, en moderator
eller en dialogpartner?

Jag arbetar med samverkan, dialog och strategisk planering.

Delaktighet, livslångt lärande och demokrati är nyckelord i mina uppdrag. Jag har ett stort engagemang i nationellt och regionalt samarbete för allas rätt att vara digitalt delaktiga och för stärkt medie- och informationskunnighet för alla.

- Läs mer om hur jag arbetar

Stöd och
verksamhetsutveckling

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Dialogpartner och
moderator

Inspiration, praktiskt stöd i dialoger för ökad samverkan, planeringshjälp och moderering av konferens, gruppdiskussioner och panelsamtal.

Projekt- och
processledning

Kommunalt, regionalt och nationellt.

Vad händer höst/vinter 2019?

Jag fortsätter mitt uppdrag för Statens medieråd för att utveckla långsiktiga former för aktiv samverkan som ska bidra till stärkt medie- och informationskunnighet i samhället – för alla

Rådgivande funktion för projekt och verksamheter och moderering av konferenser är också uppdrag jag kommer att ha under året.

Överlevnadsguide

Det här är inte en överlevnadsguide för vildmarken. Den vänder sig främst till dig som är eller har varit chef men kan också användas i ledningsgrupp. Den handlar om hur trakasserier av chefer och ledare kan uppstå och om de mönster som går att se i de organisationer där chefer är utsatta. Och den handlar om hur man kan hitta strategier för att komma vidare.

- Läs mer om boken

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna
Jag har F-skattsedel

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
0767 761 688
Rökstavägen 40,
633 52 Eskilstuna

Jag har F-skattsedel