Bollplank, Föreläsare, Moderator

Söker du stöd eller inspiration i ditt projekt, i förändringsarbete eller för planering men är osäker på vad och hur? Behöver du en inspirerande moderator som också är stöd i din konferensplanering? Hör av dig så funderar vi tillsammans och du får ett förslag av mig.

Tidigare uppdrag

I januari 2018 genomförde konsult Ann Fagraeus och jag en uppskattad halvdagskurs om arbetsgivarens ansvar vid trakasserier, sexuella trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Målgrupp chefer och hr-ansvariga.

Första februari 2018 arrangerade Region Östergötland, Motala kommun och Linköpings Universitet nätverksdagen Digitalisering för alla, en dag om digitalisering, digital delaktighet och demokrati. Jag hade glädjen att få vara moderator.

Våren 2017 var jag föreläsare, bollplank och moderator på uppdrag av Region Västerbotten vid inspirationskonferens för projekt Digitala servicecentra i Västerbotten.

I november 2017 arrangerade Digidelnätverket ett seminariespår under Internetdagarna i Stockholm, där jag medverkade.

Hösten 2017 arrangerade Region Halland två regionala dagar med föreläsningar för bibliotekarier från kommunerna. Jag talade om