CV i sammandrag

Under respektive temarubrik på min hemsida annwiklund.se finns exempel på ett antal olika uppdrag från de senaste åren. 2009 startade jag min firma, Ann Wiklund Konsult. Här är en del av det jag gjorde fram till dess. Vill du ha ett samlat cv, kontakta mig!

Jag har lång tidigare erfarenhet från arbete med kommunal biblioteksverksamhet i flera kommuner, alltifrån arbete för att stödja förskolebarns språk- och läsutveckling, sjukhusbibliotek, bibliotek på lantbruksgymnasium och bokbuss till skolbibliotek i grundskola och jag har genomfört utbildningsinsatser för lärare i samband med detta. Jag har också arbetat med pedagogisk utveckling på regional AVmediacentral och som bibliotekschef.

Jag har arbetat på Skolverket som expert, dels med den tidiga projektdesignen av det som nu heter Kolla Källan och dels med ett särskilt regeringsuppdrag om skolbibliotekets pedagogiska roll. Vid Skolverket medverkade jag också med föreläsningar, workshops och kursmaterial i den nationella ITiS-utbildningen för lärare och jag arbetade i dialog med lärarutbildningar och med biblioteks- och informationsvetenskapen (BoI). På Kulturrådet fick jag som handläggare sedan utforma arbetet med myndighetens nya uppdrag om folkbibliotek och vuxnas lärande. I det sammanhanget bjöd Kulturrådet in till och utvecklade ett myndighetsnätverk för samverkan.

Jag har gått kurser i projekt- och processledning och ledarskap och kurser vid Poppius Journalistskola. Jag har läst pedagogik vid Mälardalens högskola och min grundutbildning är bibliotekarie, Högskolan i Borås. Jag har varit kommunalpolitiskt engagerad i nämnd och fullmäktige och även haft andra förtroendeuppdrag. Jag har föreläst och medverkat i olika sammanhang under större delen av mitt yrkesverksamma liv.

Claes-Olof Olsson
Föreningen Sambruk
070-314 11 92

Krister Hansson
Tidigare utredare KB samt chef Internationella biblioteket
krister.hansson@gmail.com

Christine Cars-Ingels
Kanslichef Riksförbundet HjärtLung (fd kanslichef Digidelkampanjen)
070-972 79 94

Maria Törnfeldt
Länsbibliotekschef, Landstinget Dalarna
072-207 19 19.

Ulrika Knutsson
Folkbildare, pedagog, journalist. Folkhögskolornas serviceorganisation
070-640 84 52