CV i sammandrag

År 2009 startade jag min firma, Ann Wiklund Konsult. Här är en del av det jag hade för mig fram till dess. Vill du ha ett samlat cv, kontakta mig!

Jag har många års erfarenhet från kommunal verksamhet. Bland annat har jag arbetat med projekt för att stödja förskolebarns språk- och läsutveckling, pedagogisk utveckling gentemot skolor på regional AVmediacentral, utvecklat biblioteksverksamhet i grundskolor och varit bibliotekschef. I olika sammanhang har jag genomfört nationella, regionala och lokala utbildningsinsatser för pedagogisk personal och bibliotekarier.

Jag har arbetat på Skolverket som expert, dels med den tidiga projektdesignen av det som nu heter Kolla Källan och dels med ett särskilt regeringsuppdrag om skolbibliotekets pedagogiska roll. Vid Skolverket medverkade jag också med föreläsningar, workshops och kursmaterial i den nationella ITiS-utbildningen för lärare och jag arbetade i dialog med lärarutbildningar och universitet och högskolor. På Kulturrådet fick jag som handläggare sedan utveckla myndighetens nya uppdrag om folkbibliotek och vuxnas lärande. I det sammanhanget bjöd Kulturrådet in till och startade ett myndighetsnätverk för samverkan.

Jag har gått kurser i projekt-/processledning och ledarskap och kurser vid Poppius Journalistskola. Jag har läst pedagogik vid Mälardalens högskola och min grundutbildning är bibliotekarie, Högskolan i Borås. Jag har varit kommunalpolitiskt engagerad i nämnd och fullmäktige och även haft andra förtroendeuppdrag. Och jag har föreläst och medverkat i olika sammanhang under större delen av mitt yrkesliv.

Christine Cars-Ingels
Kanslichef Riksförbundet HjärtLung (fd kanslichef Digidelkampanjen)
070-972 79 94

Krister Hansson
Tidigare utredare KB samt chef Internationella biblioteket
krister.hansson@gmail.com

Maria Törnfeldt
Länsbibliotekschef, Landstinget Dalarna
072-207 19 19.

Ulrika Knutsson
Folkbildare, pedagog, journalist
070-640 84 52