Om mig

Sidan uppdateras inte

Min främsta drivkraft är en nyfikenhet på vilka faktorer som kan få människor i alla åldrar att växa och lära och stärka sin egenmakt både för sin egen vardag och för samhället i stort. Hur kan vi utforma samhället, utbildning, bibliotek, tjänster och olika sorters mötesplatser för att varje individ ska ha möjlighet att få inspiration och stöd i sitt livslånga lärande? Ett av svaren är att skapa verksamhetsövergripande samverkan med individen/medborgaren som gemensamt fokus. Det låter självklart men är en stor utmaning.

Demokrati, delaktighet, integration och människors språkande och lärande är sådana samverkansområden för ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar ska kunna delta. Utmaningen är att finna de metoder, kontakter och möjligheter som passar bäst för varje enskilt tillfälle och varje plats. Jag har god erfarenhet av hur strukturerad samverkan mellan olika aktörer både kan ge ökad kvalitet på lång sikt och dessutom bidra till bättre måluppfyllelse i de egna uppdragen. Svårt, men långt ifrån omöjligt.

Perspektivet livslångt lärande är viktigt för mig och med den röda tråden har jag arbetat med olika huvudmän som kommuner, folkbildning, landsting och myndigheter, både som anställd och som konsult. Oftast i projektform eller med tydligt processinriktat arbetssätt, genom nätverksbyggen där kunskaper och erfarenheter använts gemensamt för bättre verksamhet med individen i fokus. Det har handlat om stöd för vuxna i lärande, barns och elevers språk och läsande, digital delaktighet, ökad medie- och informationskunnighet, läsfrämjande arbete, skolbibliotek som pedagogiskt redskap, utveckling av pedagogiska tjänster från AV-central, skolans ITiS-satsning, och bibliotek som arena för lärande om internet och e-tjänster. Hösten 2009 engagerades jag av läns- och regionbiblioteken för att utveckla nationell dialog och samverkan mellan bibliotek och folkbildningens olika företrädare. Målet var att få till stånd en gemensam kampanj för ökad digital delaktighet från 2011. När kampanjen Digidel sedan drog igång med organisationer och myndigheter, har den för mig bevisat att många aktörer kan åstadkomma storverk med gemensamt fokus, i samverkan och med ett gemensamt mål.