Publikationer

Hjärnpodden med Kristina Bähr

Lyssna på när Ann Fagraeus och jag samtalar med Kristina Bähr på Hjärnpodden! Om hur trakasserier av chefer och ledare kan uppstå och om de mönster som går att se i organisationer där chefer är utsatta. Till avsnittet

Samhällsorientering på modersmål för nyanlända

På uppdrag av Region Östergötland, en rapport om samhällsorientering på modersmål för nyanlända. Till rapporten

Överlevnadsguide: för mobbad chef, anhörig, arbetsgivare

En bok jag skrivit tillsammans med Ann Fagraeus. Läs Mer

Digital delaktighet - en inspirationsbok

En e-bok jag gjort tillsammans med Linda Sandberg, på uppdrag av SKL. Läs mer

E-serviceverkstäder

En förstudie med rekommendationer om att bygga samverkan i en kommun för bättre service och mer tillgängliga digitala tjänster. Till Rapporten