Överlevnadsguide

Överlevnads
guide

Tillsammans med Ann Fagraeus har jag skrivit boken Överlevnadsguide. Den kan köpas i nätbokhandel. Välkommen att kontakta oss för kurs eller besök.

Ann Wiklund
ann@annwiklund.se
0767 761 688

HR-konsult Ann Fagraeus
ann@annfagraeusconsulting.se

Det här är inte en överlevnadsguide för vildmarken utan för arbetslivet. Det är en bok som handlar om att hitta strategier för att “överleva” och komma vidare när man som chef utsätts för mobbning.

Här beskrivs inte situationer med lättkränkta anställda, utan allvarlig mobbning som skadar individen, arbetsgruppen och organisationen. En chef kan utsättas för mobbning av överordnad chef, av kollegor eller medarbetare eller hamna i en avvecklingsprocess som går över styr. Sådana destruktiva mönster kan uppstå i en otrygg organisation. Det är en arbetsmiljöproblem som bara skapar förlorare.

Boken vänder sig till dig som är:

  • chef och utsatt
  • närstående till den som är utsatt
  • arbetsgivare som vill förebygga och förhindra mobbning

Överlevnadsguide innehåller personliga berättelser och erfarenheter utifrån intervjuer. Boken är tänkt att kunna fungera som en vägledning. Författarna vill öka förståelsen för mönster och processer i samband med mobbning. För arbetsgivare finns det underlag och frågeställningar att diskutera.

Ann Fagraeus och Ann Wiklund arbetar som konsulter inom arbetsmiljö och processledning.

“Det är en nyttig och användbar bok ur ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv som ger många aha-upplevelser”

— Göran Smedberg, advokat inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt