Överlevnadsguide

Överlevnadsguide har jag skrivit tillsammans med HR-konsult Ann Fagraeus. Den kan köpas i nätbokhandeln. Välkommen att kontakta mig för presentation eller samtal utifrån boken. Har du läst den och har synpunkter? Dem vill jag gärna ta del av.

Ann Wiklund
ann@annwiklund.se
0767 761 688

Ann Fagraeus
ann@annfagraeusconsulting.se

“Det är en nyttig och användbar bok ur ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv som ger många aha-upplevelser”

— Göran Smedberg,
advokat inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt

Det här är inte en överlevnadsguide för vildmarken utan för arbetslivet. Det är en bok som handlar om att hitta strategier för att “överleva” och komma vidare när man som chef utsätts för mobbning. Här beskrivs allvarlig mobbning som skadar individen, arbetsgruppen och organisationen. Sådana destruktiva mönster kan uppstå i en otrygg organisation. Det är ett arbetsmiljöproblem som bara skapar förlorare. Med ökad kunskap om dessa mönster och processer kan de förebyggas.

Överlevnadsguide kan med fördel användas för samtal och rollspel i en ledningsgrupp och som kunskapsunderlag i arbetsmiljöarbetet.

Boken vänder sig till dig som är:

  • chef och utsatt för mobbning
  • närstående till den som är utsatt
  • arbetsgivare som vill förebygga och förhindra mobbning

Överlevnadsguide innehåller flera personliga berättelser och erfarenheter som bygger på intervjuer. Boken är tänkt att kunna fungera både som en vägledning för enskild person och för arbete i ledningsgrupp. För arbetsgivare finns det underlag och frågeställningar att diskutera.

Ann Fagraeus och Ann Wiklund arbetar som konsulter inom arbetsmiljö och processledning.

“Det unika med Överlevnadsguide är att den utgår från chefernas arbetsmiljö och vågar beskriva vissa företeelser som trakasserier eller mobbning”

— Bibliotekstjänst, häfte 16, 2017

Hjärnpodden med Kristina Bähr

Lyssna på när Ann Fagraeus och jag samtalar med Kristina Bähr på Hjärnpodden! Om hur trakasserier av chefer och ledare kan uppstå och om de mönster som går att se i organisationer där chefer är utsatta.