Nu är jag pensionär och njuter av att ha ledig tid. Men lärande och nyfikenhet är livslångt, och det är roligt och givande att använda erfarenheter och tankar jag samlat på mig och utvecklat under mitt yrkesliv.

Jag har avvecklat min firma Ann Wiklund Konsult. Men jag är gärna bollplank och stöd om du vill samtala om en idé, testa upplägg av ett projekt eller en arbetsprocess eller kanske bara utbyta erfarenheter. Det kan handla om biblioteksverksamhet, folkbildning, samverkansarbete eller annat, kort eller långt, via telefon, över en fika eller digitalt.

Välkommen att höra av dig!

Delaktighet, livslångt lärande och demokrati är nyckelord i mitt arbete. Jag har ett starkt engagemang för allas rätt att få utveckla språk, läsande, digital delaktighet och för stärkt medie- och informationskunnighet för alla. Att olika aktörer kan samverka och dela kunskap, ser jag som förutsättningar för att insatser ska ge långsiktig effekt.

Ann Wiklund

ann@annwiklund.se
076-776 16 88
Nygatan 29,
702 11 Örebro

Ann Wiklund Konsult

ann@annwiklund.se
0767 761 688
Nygatan 29,
702 11 Örebro

Jag har F-skattsedel