Dialogpartner och
moderator

Sidan uppdateras inte

Under pandemin sköts en del aktiviteter och projekt upp, men jag har haft glädjen att få vara bollplank och mentor, en verksamhet som delvis fortsätter även under våren 2022.

2018 och våren 2019 modererade jag ett antal konferenser, gruppdiskussioner och panelsamtal, till exempel vid Region Gotlands konferens Digital inkludering, med målgrupp chefer, beslutsfattare, strateger (kontakt Cecilia Herdenstam, Region Gotland). Jag var också moderator vid den nationella konferensen Så når vi fler! som Myndigheten för tillgängliga medier, MTM arrangerade tillsammans med Region Östergötland (kontakt Lovisa Karlsson Kjellin, MTM). Fler exempel är nätverksdagen Digitalisering för alla, ett samarrangemang mellan Region Östergötland, Motala kommun och Linköpingsuniversitet, den regionala konferensen Mötesplats Lycksele för projekt Digitala servicecenter/eRum och ett seminarium under Region Jönköpings konferens Tema digitalisering, med målgrupper beslutsfattare och politiker.

Jag har föreläst vid Svenska Unescorådets konferens 2018 om medie- och informationskunnighet och vid Region Östergötlands konferens Jämlik hälsa i en digital tid.

Jag var under hela 2018 bollplank och rådgivare för flera kommuners arbete med projektansökningar, främst inom biblioteksverksamheterna.