Dialogpartner och
moderator

Söker du stöd eller inspiration i ditt projekt, i förändringsarbete eller för planering men är osäker på vad och hur? Behöver du en inspirerande moderator som också är stöd i din konferensplanering? Hör av dig så funderar vi tillsammans och du får ett förslag av mig.

Under 2018 och våren 2019 modererade jag ett antal konferenser, gruppdiskussioner och panelsamtal, senast vid Region Gotlands konferens Digital inkludering, med målgrupp chefer, beslutsfattare, strateger (kontakt Cecilia Herdenstam, Region Gotland). Jag var också moderator vid den nationella konferensen Så når vi fler! som Myndigheten för tillgängliga medier, MTM arrangerade tillsammans med Region Östergötland (kontakt Lovisa Karlsson Kjellin, MTM). Fler exempel är nätverksdagen Digitalisering för alla, ett samarrangemang mellan Region Östergötland, Motala kommun och Linköpingsuniversitet, den regionala konferensen Mötesplats Lycksele för projekt Digitala servicecenter/eRum och ett seminarium under Region Jönköpings konferens Tema digitalisering, med målgrupper beslutsfattare och politiker.

Jag har föreläst vid Svenska Unescorådets konferens 2018 om medie- och informationskunnighet och vid Region Östergötlands konferens Jämlik hälsa i en digital tid.

Jag var under hela 2018 bollplank och rådgivare för flera kommuners arbete med projektansökningar, främst inom biblioteksverksamheterna.