Projekt- och processledning

Digidelnätverket

Jag är sedan många år engagerad för att bygga, stödja, och driva samverkan nationellt mellan olika aktörer för ökad digital delaktighet. Jag arbetar också med de årliga kampanjveckorna eMedborgar-veckan och All Digital Week. Uppdragsgivare är Föreningen Sambruk, regionbiblioteken, Studieförbunden, Svensk biblioteksförening, m fl.
http://digidel.se

Samhällsorientering för nyanlända på modersmål i Östergötland

På uppdrag av Region Östergötland har jag skrivit en rapport om regionens arbete med samhällsorientering.
http://digidel.se

Bibliotekens roll för asylsökande och nyanlända

Jag ledde processen med att ta fram ett samlat underlag för regional projektansökan på uppdrag av Regionbiblioteket, Region Jönköpings län.

Alla kan läsa – och hör sen!

Läns-/regionbiblioteken i Gävleborgs län, Uppsala län och Dalarna har på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier MTM arbetat med ett projekt om tillgängliga medier. Jag har bistått vid planeringen och skrivit den reflekterande delen av projektrapporten.

eServiceverkstäder

Regionförbundet i Kalmar län, Region Östergötland samt Kalmar och Mjölby kommuner drev 2014-15 ett gemensamt projekt som jag ledde i en förstudie. Syftet var att hitta nya samarbetsformer lokalt som ökar tillgängligheten till offentlig service och digitala tjänster.
https://www.internetfonden.se/e-serviceverkstader/

Läsfrämjande sex sydlän

2015 var jag koordinator för kartläggning och rapport "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut" (Catarina Schmidt, forskare). Om folkbibliotekens läsfrämjande insatser i sex län.

Uppdragsgivare Region Halland, Regionbiblioteket, 2015.

http://www.regionhalland.se/sidhuvud/bestall-ladda-ner/kultur1/regionbiblioteket/vi-packar-mangder-med-bocker-kanelgifflar-saft-och-kor-ut/