Tjänster

Projekt- och processledning

En mix av stora och små projekt jag arbetat med den senaste tiden.

Läs mer

Bollplank, Föreläsare, Moderator

Söker du inspiration i ditt projekt, i förändringsarbete eller för planering av ditt arrangemang?

Läs mer

Stöd och
uppföljning

Stöd, strategisk rådgivning och rapport för ditt projekt.

Läs mer